Imam Mahdi

Mahdi mere hi farzando me se hai, us ki kunniyat meri kunniyat hai, mujh se hi mushabehat rakhta hai, us ka akhlaq bhi mujh se hi moshabeh hai, aur us ke liye ghaibat hai aur logo ke liye hairat. Zameen ko Adal se bhar dega jab k woh Zulm o jaur se bhari hui hogi.

حموينى ، فرائد السمطين ، ج 2، ص 335

No ResponsesJuly 6th, 2014

Aqle kamil ke liye 10 chizo ka hona zaruri

Musalman shakhs ki aql kamil nahi hai magar yeh k woh 10 khaslato ka malik ho :

1. us se khair w neki ki ummid ki ja sake. 2. log us se amno aman me ho. 3. dusro ki mukhtasar neki ko bada samjhe. 4. apni badi neki ko chota samjhe. 5. us se jitni bhi hajate mangi jaye wo thak na jaye. 6. apni umar me Elm hasil karne se ukta na jaye. 7. Khuda ki rah me Ghurbat us ke nazdeek maldari se behtar ho. 8. Khuda ki rah me zillat us ke nazdeek khuda ke dushman ke pas izzat pane se ziyada pasandeeda ho. 9. gum nami ko shohrat se ziyada pasand karta ho. aur phir farmaya daswi khaslat kya hai aur kya hai daswi khaslat ? arz kiya gaya aap farmaye woh kya hai ? farmaya : jis kisi ko bhi dekhe kah de k woh mujh se ziyada behtar aur ziyada parhezgar hai. ( Book Tohaful Uqool page 467)

No ResponsesJune 24th, 2014

Maal e Haram

maal e haram me izafa nahi hota aur agar hoga bhi to us me barkat nahi hogi, aur khushi ke sath kharch nahi hoga. aur jo us me se kharch kiya jayega us per ajro sawab nahi milne wala, aur apne baad kisi tarah bhi us maal ko baqi choda hai to woh jahannam me jane ka sabab hai. (Imam Ali al Naqi a.s.)   كافى : ج 5، ص 125، ح 7.

No ResponsesMay 6th, 2014

ummid na todo

jo shakhs tum se aas (ummid) lagaye ho us ko mayus na karo warna Allah ke Ghazab ke mustahaq ban jao ge. (Imam Ali Al Naqi a.s.)

No ResponsesMay 6th, 2014

Duniya wa Akhirat

beshak Allah ne duniya ko Imtehan aur Mushkilat ka ghar qarar diya aur Aakhirat ko result ka aur duniya ke imtehan aur bala ko Aakhirat ke sawab ke liye sabab qarar diya aur Aakhirat ke sawab ko duniya ki mushkilat aur Imtehan ka badla qarar diya. (Imam Ali Al Naqi a.s.)

 

No ResponsesMay 6th, 2014

Momin ki Zarurat

Momin ki Zarurat poori karna 1000 Maqbool Haj, 1000 Ghulamo ko aazad karna, 1000 ghode rahe khuda me rawana karne se bartar wa balatar hai.

أمالی الصدوق : ص 197.

مؤمن کے حوائج اور ضروریات برلانا ایک ہزار مقبول حجوں، اور ہزار غلاموں کی ازادی اور ایک ہزار گھوڑے راہ خدامیں روانہ کرنے سے برتر و بالاتر ہے۔

No ResponsesApril 5th, 2014

chup kar neki karna

Imam Reza a.s. : nek kam chipa kar karne wale ka sawab 70 nekiyo k barabar hai. aur khule aam bure kam karne wala tanha aur ruswa hota hai, aur (dusro ke) bure kam ko chupane wala bakhsha hua hai.
المستتر بالحسنة یعدل سبعین حسنة، والمذیع بالسیئة مخذول ، والمستتر بالسیئة مغفور له۔
اصول کافی ، ج 4 ، ص (160)
No ResponsesMarch 29th, 2014

Afwah

Afwah phailane aur Eqtedar talabi se parhez karo qu k yeh dono masayel Insan ko halakat me dal dete hain.

بحارالأنوار: ج 50، ص 296، ضمن ح 70۔

No ResponsesMarch 29th, 2014

Achcha lahja

Imam Hasan Askari a.s. Surat Baqara Aayat no 83 ki tafseer me farmate hain tamam logo se achche andaz se bat karo chahe woh momin ho chahe mukhalif ho, pas momeneen ke liye Momin khanda peshani se bat karta hai aur Mukhalefin ke sath rawadari ke sath ta k unhe Eman ki taraf mayel kare aur agar mayel na bhi ho to us momin ne is tarze Amal k zariye apne aur momin bhaiyo k haq me un ki badi aur shar ka sadde bab kiya hai.

مستدرك الوسائل: ج 12، ص 261، ح 14061۔

No ResponsesMarch 27th, 2014

Hadees yad karna

hamare shio me se jo koi 40 hadees yad karega Allah Qiyamat k din us ko Aalim aur Faqeeh ki surat me uthaye ga aur us ko Azab me mubtela nahi karega.

[2] – اءمالى الصدوق : ص 253.

No ResponsesMarch 26th, 2014

All the material here can be used (without alteration) for any kind of purpose deemed right by the way of ISLAM. Theme maintain by Hasan Abbas. We welcome your suggestion and if you find any issue with the video then please report this to us at info{at}bushrafoundation{dot}com.
Copyright © Al – Qayam 2010 - All Rights Reserved